default-logo

data2Poniższa tabela zawiera pełną listę instalacji solarnych zrealizowanych w ramach projektu „Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna”.

Wpis umieszczony w kolumnie adres jest aktywnym hiperłączem do położenia danej instalacji na mapie. Ostatnie dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji.
Aby wyszukać określoną instalację można posłużyć się formularzem znajdującym się z prawej strony, powyżej tabeli. Ponadto, pod każdą kolumną znajdują się pola, pozwalające na wpisanie wartości, które zostaną użyte jako filtry odpowiednich kolumn.

ID Adres Nr działki wartość pomiaru [kWh] data pomiaru id
ID Adres Nr działki wartość pomiaru [kWh] data pomiaru id
377 Piotrków Pierwszy 105 13.256,00 2016-12-30 0
376 Jabłonna Druga 45 12.563,00 2016-12-30 0
374 Skrzynice 5.300,00 2016-12-30 0
375 Tuszów 159 4.637,00 2016-12-30 0
373 Czerniejów 130 4.363,00 2016-12-30 0
360 Jabłonna Pierwsza 311/5 3.522,00 2016-12-30 345
207 Piotrków Pierwszy 129A 3.521,00 2016-12-30 294
46 Czerniejów 198A 3.512,00 2016-12-30 171
299 Wierciszów 42 A 3.484,00 2016-12-30 12
229 Piotrków Pierwszy 51 3.483,00 2016-12-30 279
73 Jabłonna Druga 13 3.458,00 2016-12-30 292
103 Jabłonna Druga 82 3.438,00 2016-12-30 286
181 Piotrków Drugi 52 3.437,00 2016-12-30 82
203 Piotrków Kolonia 61 3.437,00 2016-12-30 142
22 Chmiel Pierwszy 55 3.416,00 2016-12-30 339
85 Jabłonna Druga 15A 3.404,00 2016-12-30 13
21 Chmiel Pierwszy 44 3.375,00 2016-12-30 122
76 Jabłonna Druga 112A 3.371,00 2016-12-30 325
150 Jabłonna Pierwsza 51 3.352,00 2016-12-30 61
84 Jabłonna Druga 152A 3.345,00 2016-12-30 59
39 Czerniejów 172A 3.334,00 2016-12-30 242
348 Jabłonna Druga 156/3 3.331,00 2016-12-30 233
174 Piotrków Drugi 243 3.321,00 2016-12-30 109
31 Czerniejów 56 3.298,00 2016-12-30 32
154 Jabłonna Pierwsza 79 3.287,00 2016-12-30 138
279 Tuszów 111A 3.275,00 2016-12-30 57
339 Jabłonna Druga 197 3.258,00 2016-12-30 156
347 Tuszów Kolonia 129/3 3.256,00 2016-12-30 227
63 Czerniejów Kolonia 3A 3.255,00 2016-12-30 274
81 Jabłonna Druga 144A 3.219,00 2016-12-30 197
288 Tuszów 27 3.216,00 2016-12-30 213
320 Skrzynice Pierwsze 106 3.212,00 2016-12-30 24
88 Jabłonna Druga 180 3.198,00 2016-12-30 25
211 Piotrków Pierwszy 132 3.187,00 2016-12-30 11
60 Czerniejów Kolonia 24 3.175,00 2016-12-30 3
5 Chmiel Drugi 52 3.158,00 2016-12-31 235
146 Jabłonna Pierwsza 23 3.156,00 2016-12-30 108
105 Jabłonna Majątek 93 3.154,00 2016-12-30 188
198 Piotrków Kolonia 50 3.143,00 2016-12-30 87
194 Piotrków Kolonia 38 3.141,00 2016-12-30 159
284 Tuszów 118A 3.139,00 2016-12-30 299
259 Skrzynice Pierwsze 36 3.139,00 2016-12-30 255
290 Tuszów 46 3.137,00 2016-12-30 68
353 Jabłonna Pierwsza 82 A 3.116,00 2016-12-30 304
340 Piotrków Pierwszy 2870/2 i 2872/2
2870/2 i 2872/2
2870/2 i 2872/2
3.113,00 2016-12-30 161
161 Piotrków Pierwszy 172 3.112,00 2016-12-30 338
303 Wierciszów 67 3.100,00 2016-12-30 225
32 Czerniejów 108A 3.089,00 2016-12-30 296
45 Czerniejów 194 3.083,00 2016-12-30 96
316 Czerniejów 93 A 3.074,00 2016-12-30 251
270 Skrzynice Pierwsze 99A 3.068,00 2016-12-30 314
222 Piotrków Pierwszy 180 3.065,00 2016-12-30 37
102 Jabłonna Druga 81A 3.062,00 2016-12-30 191
315 Jabłonna Pierwsza 44 3.053,00 2016-12-30 218
147 Jabłonna Pierwsza 42 3.041,00 2016-12-30 261
169 Tuszów 107 B 3.036,00 2016-12-30 0
180 Piotrków Drugi 37 3.004,00 2016-12-30 358
104 Jabłonna Majątek 33 3.003,00 2016-12-30 336
93 Jabłonna Druga 46B 3.001,00 2016-12-30 291
224 Piotrków Pierwszy 205 2.999,00 2016-12-30 205
283 Tuszów 117A 2.997,00 2016-12-30 111
44 Czerniejów 191A 2.995,00 2016-12-30 217
160 Jabłonna Pierwsza 95D 2.991,00 2016-12-30 288
285 Tuszów 119 2.990,00 2016-12-30 209
227 Piotrków Pierwszy 44 2.978,00 2016-12-30 116
337 Jabłonna Majątek 549/1 2.976,00 2016-12-30 132
127 Jabłonna Majątek 85C 2.972,00 2016-12-30 196
228 Piotrków Pierwszy 45 2.956,00 2016-12-30 118
144 Jabłonna Pierwsza 14 2.955,00 2016-12-30 245
182 Piotrków Drugi 67 2.945,00 2016-12-30 48
201 Piotrków Kolonia 58 2.941,00 2016-12-30 147
108 Jabłonna Majątek 67A 2.935,00 2016-12-30 152
213 Piotrków Pierwszy 138 2.934,00 2016-12-30 8
268 Skrzynice Pierwsze 87 2.932,00 2016-12-30 141
163 Piotrków Drugi 18 2.925,00 2016-12-30 47
187 Piotrków Drugi 83 2.914,00 2016-12-30 127
157 Jabłonna Pierwsza 87 2.912,00 2016-12-30 46
204 Piotrków Kolonia 62 2.905,00 2016-12-30 121
117 Jabłonna Majątek 113B 2.884,00 2016-12-30 199
162 Piotrków Pierwszy 40 2.881,00 2016-12-30 351
221 Piotrków Pierwszy 161 2.876,00 2016-12-30 194
312 Chmiel Kolonia 11 A 2.871,00 2016-12-30 165
208 Piotrków Pierwszy 13 2.870,00 2016-12-30 236
248 Skrzynice Kolonia 45A 2.862,00 2016-12-30 337
61 Czerniejów Kolonia 24A 2.840,00 2016-12-30 4
275 Tuszów 69 2.838,00 2016-12-30 189
206 Piotrków Pierwszy 128 2.834,00 2016-12-30 65
231 Piotrków Pierwszy 94 2.833,00 2016-12-30 139
35 Czerniejów 125 2.828,00 2016-12-30 149
115 Jabłonna Majątek 111C 2.828,00 2016-12-30 1
368 Skrzynice Pierwsze 104 2.822,00 2016-12-30 0
118 Jabłonna Majątek 115A 2.820,00 2016-12-30 43
214 Piotrków Pierwszy 14 2.810,00 2016-12-30 114
151 Jabłonna Pierwsza 55 2.809,00 2016-12-30 350
277 Tuszów 93 2.799,00 2016-12-30 131
256 Skrzynice Pierwsze 14 2.789,00 2016-12-30 310
223 Piotrków Pierwszy 1A 2.783,00 2016-12-30 317
308 Wolnica 9 2.753,00 2016-12-30 239
197 Piotrków Kolonia 48 2.747,00 2016-12-30 66
234 Skrzynice Drugie 32 2.744,00 2016-12-30 190
329 Jabłonna Majątek 2.732,00 2016-12-30 93
295 Tuszów 81 2.717,00 2016-12-30 30
298 Wierciszów 15A 2.704,00 2016-12-30 335
241 Skrzynice Drugie 50 2.696,00 2016-12-30 69
80 Jabłonna Druga 143 2.691,00 2016-12-30 260
257 Skrzynice Pierwsze 19 2.689,00 2016-12-30 361
79 Jabłonna Druga 129A 2.675,00 2016-12-30 300
196 Piotrków Kolonia 44 2.671,00 2016-12-30 221
186 Piotrków Drugi 76A 2.664,00 2016-12-30 101
317 Jabłonna Majątek 34 2.658,00 2016-12-30 301
302 Wierciszów 50 2.656,00 2016-12-30 19
116 Jabłonna Majątek 113A 2.656,00 2016-12-30 232
193 Piotrków Kolonia 30 2.656,00 2016-12-30 73
99 Jabłonna Druga 67 2.617,00 2016-12-30 331
235 Skrzynice Drugie 33 2.614,00 2016-12-30 179
26 Chmiel Pierwszy 84 2.607,00 2016-12-30 160
335 Jabłonna Majątek 146 d 2.596,00 2016-12-30 27
131 Jabłonna Majątek 90A 2.587,00 2016-12-30 241
168 Piotrków Drugi 13 2.560,00 2016-12-30 203
98 Jabłonna Druga 65 2.549,00 2016-12-30 115
83 Jabłonna Druga 151B 2.543,00 2016-12-30 334
120 Jabłonna Majątek 46A 2.542,00 2016-12-30 63
54 Czerniejów 68 2.526,00 2016-12-30 80
239 Skrzynice Drugie 44 2.499,00 2016-12-30 107
75 Jabłonna Druga 10G 2.497,00 2016-12-30 94
355 Jabłonna Druga 38A 2.486,00 2016-12-30 329
119 Jabłonna Majątek 43 2.482,00 2016-12-30 106
334 Tuszów 69 2.471,00 2016-12-30 125
156 Jabłonna Pierwsza 86 2.440,00 2016-12-30 17
176 Piotrków Drugi 250 2.430,00 2016-12-30 318
192 Piotrków Kolonia 21 2.430,00 2016-12-30 97
297 Tuszów 82 2.412,00 2016-12-29 53
307 Wolnica 20 2.411,00 2016-12-30 293
167 Piotrków Drugi 119 2.404,00 2016-12-30 52
372 Piotrków Drugi 218 2.399,00 2016-12-30 0
89 Jabłonna Druga 26 2.398,00 2016-12-30 178
27 Chmiel Pierwszy 92 2.396,00 2016-12-30 76
11 Chmiel Kolonia 45 2.393,00 2016-12-30 134
356 Skrzynice Drugie 83 2 2.391,00 2016-12-30 347
140 Jabłonna Pierwsza 118 2.390,00 2016-12-30 237
124 Jabłonna Majątek 71A 2.382,00 2016-12-30 144
13 Chmiel Kolonia 66 2.381,00 2016-12-31 64
238 Skrzynice Drugie 42 2.367,00 2016-12-30 307
38 Czerniejów 141A 2.353,00 2016-12-30 280
190 Piotrków Drugi 96A 2.345,00 2016-12-30 155
278 Tuszów 101 2.334,00 2016-12-30 81
6 Chmiel Drugi 75 2.332,00 2016-12-31 163
106 Jabłonna Majątek 95A 2.322,00 2016-12-30 170
173 Piotrków Drugi 189 2.318,00 2016-12-30 312
266 Skrzynice Pierwsze 69A 2.315,00 2016-12-30 230
267 Skrzynice Pierwsze 87 2.309,00 2016-12-30 257
113 Jabłonna Majątek 108A 2.294,00 2016-12-30 129
344 Piotrków Drugi 174 2.289,00 2016-12-30 185
341 Skrzynice Drugie 51A 2.288,00 2016-12-30 168
287 Tuszów 26 2.284,00 2016-12-30 344
328 Piotrków Pierwszy 137B 2.270,00 2016-12-30 86
306 Wolnica 10 2.269,00 2016-12-30 253
107 Jabłonna Majątek 111A 2.269,00 2016-12-30 44
220 Piotrków Pierwszy 158 2.267,00 2016-12-30 308
153 Jabłonna Pierwsza 74 2.265,00 2016-12-30 158
82 Jabłonna Druga 148B 2.256,00 2016-12-30 39
369 Wierciszów 66 2.252,00 2016-12-30 0
152 Jabłonna Pierwsza 69 2.250,00 2016-12-30 215
149 Jabłonna Pierwsza 46 2.244,00 2016-12-30 356
254 Skrzynice Kolonia 8 2.235,00 2016-12-30 353
189 Piotrków Drugi 9 2.231,00 2016-12-30 248
68 Czerniejów Kolonia 53A 2.231,00 2016-12-30 45
325 Jabłonna Druga 199 2.214,00 2016-12-30 40
274 Tuszów 120F 2.210,00 2016-12-30 184
20 Chmiel Pierwszy 42A 2.209,00 2016-12-31 340
12 Chmiel Kolonia 65 2.198,00 2016-12-31 297
16 Chmiel Kolonia 90 2.188,00 2016-12-30 303
71 Jabłonna Druga 87 2.170,00 2016-12-30 362
59 Czerniejów Kolonia 2 2.167,00 2016-12-30 192
30 Czerniejow 87 2.145,00 2016-12-30 360
354 Chmiel Pierwszy 102 a 2.145,00 2016-12-30 328
294 Tuszów 80 2.144,00 2016-12-30 79
191 Piotrków Kolonia 12 2.143,00 2016-12-30 146
260 Skrzynice Pierwsze 37A 2.139,00 2016-12-30 117
246 Skrzynice Kolonia 39 2.134,00 2016-12-30 305
327 Czerniejów Kolonia 7 2.132,00 2016-12-30 84
92 Jabłonna Druga 46A 2.127,00 2016-12-30 211
135 Jabłonna Majątek 93C 2.127,00 2016-12-30 176
25 Chmiel Pierwszy 83A 2.126,00 2016-12-30 145
125 Jabłonna Majątek 72 2.123,00 2016-12-30 16
236 Skrzynice Drugie 40 2.106,00 2016-12-30 2
101 Jabłonna Druga 74B 2.104,00 2016-12-30 172
132 Jabłonna Majątek 91B 2.104,00 2016-12-30 33
301 Wierciszów 47 2.102,00 2016-12-30 281
304 Wierciszów 69 2.101,00 2016-12-30 348
233 Skrzynice Drugie 31A 2.086,00 2016-12-30 166
148 Jabłonna Pierwsza 43 2.077,00 2016-12-30 22
143 Jabłonna Pierwsza 131 2.077,00 2016-12-30 113
142 Jabłonna Pierwsza 130A 2.068,00 2016-12-30 42
292 Tuszów 68A 2.029,00 2016-12-30 124
370 Jabłonna Druga 146 2.022,00 2016-12-30 0
4 Chmiel Drugi 46 2.018,00 2016-12-30 92
352 Jabłonna Majątek 113C 2.018,00 2016-12-30 290
218 Piotrków Pierwszy 158 2.017,00 2016-12-30 269
172 Piotrków Drugi 17 2.017,00 2016-12-30 169
69 Czerniejów Kolonia 54 2.011,00 2016-12-30 224
253 Skrzynice Kolonia 53A 2.004,00 2016-12-30 198
62 Czerniejów Kolonia 25a 2.004,00 2016-12-30 212
289 Tuszów 4 2.001,00 2016-12-30 62
3 Chmiel Drugi 17 2.001,00 2016-12-31 182
212 Piotrków Pierwszy 137 A 1.992,00 2016-12-30 83
114 Jabłonna Majątek 111 1.987,00 2016-12-30 10
350 Jabłonna Majątek17 1.987,00 2016-12-30 276
242 Skrzynice Drugie 83B 1.978,00 2016-12-30 219
43 Czerniejów 186A 1.975,00 2016-12-30 51
240 Skrzynice Drugie 44B 1.967,00 2016-12-30 85
126 Jabłonna Majątek 73A 1.958,00 2016-12-30 322
209 Piotrków Pierwszy 130A 1.956,00 2016-12-30 302
171 Piotrków Drugi 160 1.954,00 2016-12-30 246
300 Wierciszów 46 1.954,00 2016-12-30 183
255 Skrzynice Pierwsze 131 1.953,00 2016-12-30 15
24 Chmiel Pierwszy 74 1.953,00 2016-12-30 89
263 Skrzynice Pierwsze 6 1.952,00 2016-12-30 259
33 Czerniejów 109 1.942,00 2016-12-30 75
184 Piotrków Drugi 7 1.940,00 2016-12-30 126
77 Jabłonna Druga 113 1.940,00 2016-12-30 349
78 Jabłonna Druga 120B 1.940,00 2016-12-30 264
371 Skrzynice Drugie 85 1.936,00 2016-12-30 0
311 Jabłonna Majątek 26 A 1.935,00 2016-12-30 137
141 Jabłonna Pierwsza 121 1.934,00 2016-12-30 234
96 Jabłonna Druga 60 1.923,00 2016-12-30 164
205 Piotrków Pierwszy 102 1.923,00 2016-12-30 275
361 Tuszów Kolonia 133 1.922,00 2016-12-30 60
70 Czerniejów Kolonia 5A 1.920,00 2016-12-30 98
345 Czerniejów Kolonia 27B 1.919,00 2016-12-30 200
66 Czerniejów Kolonia 50 1.916,00 2016-12-30 229
15 Chmiel Kolonia 69 1.913,00 2016-12-31 112
247 Skrzynice Kolonia 42 1.908,00 2016-12-30 78
281 Tuszów 70a 1.902,00 2016-12-30 105
258 Skrzynice Pierwsze 36 1.900,00 2016-12-30 244
251 Skrzynice Kolonia 49B 1.899,00 2016-12-30 250
250 Skrzynice Kolonia 49A 1.898,00 2016-12-30 23
41 Czerniejów 182A 1.897,00 2016-12-30 54
100 Jabłonna Druga 74 1.894,00 2016-12-30 173
175 Piotrków Drugi 249 1.891,00 2016-12-30 320
244 Skrzynice Kolonia 36A 1.890,00 2016-12-30 67
8 Chmiel kolonia 10A 1.887,00 2016-12-30 271
336 Jabłonna Druga 146D 1.886,00 2016-12-30 130
243 Skrzynice Kolonia 19 1.883,00 2016-12-30 289
48 Czerniejów 202 1.880,00 2016-12-30 277
111 Jabłonna Majątek 103 1.875,00 2016-12-30 91
309 Skrzynice Pierwsze 49 1.869,00 2016-12-30 5
310 Piotrków Drugi 88 1.858,00 2016-12-30 6
155 Jabłonna Pierwsza 84 1.856,00 2016-12-30 18
261 Skrzynice Pierwsze 41 1.855,00 2016-12-30 175
23 Chmiel Pierwszy 73 1.854,00 2016-12-30 50
237 Skrzynice Drugie 41A 1.853,00 2016-12-30 355
90 Jabłonna Druga 27 1.851,00 2016-12-30 21
47 Czerniejów 199A 1.849,00 2016-12-30 326
225 Piotrków Pierwszy 212A 1.843,00 2016-12-30 206
37 Czerniejów 133A 1.836,00 2016-12-30 95
349 Skrzynice Drugie 44a 1.834,00 2016-12-30 247
358 Czerniejów 88 a 1.833,00 2016-12-30 343
112 Jabłonna Majątek 104 1.830,00 2016-12-30 354
280 Tuszów 112 1.827,00 2016-12-30 324
51 Czerniejów 42A 1.823,00 2016-12-30 28
333 Jabłonna Pierwsza 545/12 1.823,00 2016-12-30 123
137 Jabłonna Pierwsza 2 1.823,00 2016-12-30 298
359 Jabłonna Druga 86 1.823,00 2016-12-30 352
331 Czerniejów 81a 1.820,00 2016-12-30 103
65 Czerniejów Kolonia 46 1.819,00 2016-12-30 265
133 Jabłonna Majątek 92A 1.818,00 2016-12-30 187
95 Jabłonna Druga 58 1.814,00 2016-12-30 278
324 Jabłonna Druga 148A 1.811,00 2016-12-30 38
232 Piotrków Pierwszy 97 1.803,00 2016-12-30 204
318 Jabłonna Majątek 47a 1.802,00 2016-12-30 323
53 Czerniejów 58 1.800,00 2016-12-30 162
322 Piotrków-Kolonia 61A 1.798,00 2016-12-30 34
134 Jabłonna Majątek 93 1.797,00 2016-12-30 181
139 Jabłonna Pierwsza 111B 1.785,00 2016-12-30 258
55 Czerniejów 74 1.782,00 2016-12-30 313
34 Czerniejów 113A 1.775,00 2016-12-30 231
128 Jabłonna Majątek 88 1.774,00 2016-12-30 240
282 Tuszów 113 1.773,00 2016-12-29 256
321 Jabłonna Druga 205/7 1.770,00 2016-12-30 29
319 Jabłonna Pierwsza 138 D 1.767,00 2016-12-30 7
330 Jabłonna-Majątek 46 a A 1.764,00 2016-12-30 99
36 Czerniejów 133 1.764,00 2016-12-30 330
109 Jabłonna Majątek 100A 1.763,00 2016-12-30 220
14 Chmiel Kolonia 67 1.757,00 2016-12-30 201
17 Chmiel Pierwszy 11 1.752,00 2016-12-31 208
326 Piotrków Pierwszy 10 1.745,00 2016-12-30 56
67 Czerniejów Kolonia 52A 1.740,00 2016-12-30 72
19 Chmiel Pierwszy 29 1.739,00 2016-12-30 120
219 Piotrków Pierwszy 147 1.734,00 2016-12-30 270
332 Piotrków Drugi 64A 1.734,00 2016-12-30 110
226 Piotrków Pierwszy 27a 1.734,00 2016-12-30 71
323 Jabłonna Druga 155a 1.732,00 2016-12-30 35
202 Czerniejów 182 C 1.731,00 2016-12-30 55
210 Piotrków Pierwszy 131 1.729,00 2016-12-30 20
130 Jabłonna Majątek 89 1.727,00 2016-12-30 70
269 Skrzynice Pierwsze 89 1.716,00 2016-12-30 228
158 Jabłonna Pierwsza 88A 1.700,00 2016-12-30 195
159 Jabłonna Pierwsza 89 1.700,00 2016-12-30 9
97 Jabłonna Druga 63 1.698,00 2016-12-30 252
199 Piotrków Kolonia 52 1.683,00 2016-12-30 49
42 Czerniejów 182B 1.670,00 2016-12-30 58
357 Piotrków Drugi 179 1.655,00 2016-12-30 359
136 Jabłonna Majątek 98B 1.645,00 2016-12-30 333
121 Jabłonna Majątek 62A 1.644,00 2016-12-30 249
313 Jabłonna Majątek 97b 1.640,00 2016-12-30 180
262 Skrzynice Pierwsze 46A 1.635,00 2016-12-30 268
1 Piotrków Pierwszy 147 1.626,00 2016-12-30 311
200 Piotrków Kolonia 54 1.624,00 2016-12-30 295
87 Jabłonna Druga 178 1.617,00 2016-12-30 284
7 Chmiel Kolonia 1 1.614,00 2016-12-30 128
10 Chmiel Kolonia 16 1.610,00 2016-12-30 346
138 Jabłonna Pierwsza 111A 1.598,00 2016-12-30 136
343 Tuszów 80 H 1.592,00 2016-12-30 177
164 Piotrków Drugi 109A 1.590,00 2016-12-30 193
276 Tuszów 80 n 1.589,00 2016-12-30 243
122 Jabłonna Majątek 62B 1.587,00 2016-12-30 36
342 Skrzynice Pierwsze 46 1.575,00 2016-12-30 174
264 Skrzynice Pierwsze 68 1.568,00 2016-12-30 316
351 Czerniejów Kolonia 20/6 1.552,00 2016-12-30 287
215 Piotrków Pierwszy 148 1.550,00 2016-12-30 167
110 Jabłonna Majątek 103 1.531,00 2016-12-30 148
129 Jabłonna Majątek 88 1.530,00 2016-12-30 263
57 Czerniejów 83A 1.528,00 2016-12-30 153
40 Czerniejów 176 1.527,00 2016-12-30 309
293 Tuszów 77 1.525,00 2016-12-30 254
296 Tuszów 81A 1.522,00 2016-12-30 26
64 Czerniejów Kolonia 3B 1.504,00 2016-12-30 273
29 Czerniejow 78A 1.496,00 2016-12-30 342
273 Tuszów 120 D 1.488,00 2016-12-30 143
58 Czerniejów 86A 1.486,00 2016-12-30 315
230 Piotrków Pierwszy 62A 1.470,00 2016-12-30 100
145 Jabłonna Pierwsza 20 1.467,00 2016-12-30 186
94 Jabłonna Druga 47A 1.456,00 2016-12-30 88
185 Piotrków Drugi 76 1.446,00 2016-12-30 102
291 Tuszów 63 1.422,00 2016-12-30 306
271 Tuszów 91 1.421,00 2016-12-30 357
252 Skrzynice Kolonia 53 1.409,00 2016-12-30 133
272 Tuszów 116 A 1.400,00 2016-12-30 150
178 Piotrków Drugi 36 A 1.395,00 2016-12-30 119
217 Piotrków Pierwszy 156 1.395,00 2016-12-30 238
28 Czerniejow 76A 1.386,00 2016-12-30 341
56 Czerniejów 74A 1.379,00 2016-12-30 267
286 Tuszów 23 1.376,00 2016-12-30 214
177 Piotrków Drugi 34 1.376,00 2016-12-30 332
245 Skrzynice Kolonia 37 1.365,00 2016-12-30 77
314 Skrzynice Pierwsze 33 1.337,00 2016-12-30 210
49 Czerniejów 28B 1.332,00 2016-12-30 135
179 Piotrków Drugi 36 1.322,00 2016-12-30 283
338 Jabłonna Majątek 60 1.313,00 2016-12-30 140
74 Jabłonna Druga 10B 1.306,00 2016-12-30 207
72 Jabłonna Druga 161 1.296,00 2016-12-30 272
50 Czerniejów 42 1.253,00 2016-12-30 14
86 Jabłonna Druga 166 1.229,00 2016-12-30 321
123 Jabłonna Majątek 63B 1.227,00 2016-12-30 104
305 Wierciszów 78 1.212,00 2016-12-30 282
91 Jabłonna Druga 38 1.173,00 2016-12-30 319
195 Piotrków Kolonia 39 1.171,00 2016-12-30 266
52 Czerniejów 43 1.163,00 2016-12-30 151
2 Chmiel Drugi 59 1.152,00 2016-12-31 41
166 Piotrków Drugi 115A 1.145,00 2016-12-30 74
183 Piotrków Drugi 68 1.141,00 2016-12-30 154
188 Piotrków Drugi 85 1.098,00 2016-12-30 327
216 Piotrków Pierwszy 149 1.096,00 2016-12-30 31
265 Skrzynice Pierwsze 69 1.090,00 2016-12-30 285
346 Jabłonna Druga 161 A 1.056,00 2016-12-30 202
9 Chmiel kolonia 11A 1.030,00 2016-12-30 90
165 Piotrków drugi 113 1.021,00 2016-12-29 226
249 Skrzynice Kolonia 48 1.014,00 2016-12-30 262
170 0,00 0
18 0,00 0