default-logo

chart1Wykres ilustruje wartości energii dostarczonej przez kolektory zainstalowane w ramach projektu.

Jednostką energii na wykresie są: kWh i GJ. Wykres prezentuje dane w ujęciu rocznym.

 


data1Tabela zawiera listę kolektorów wraz z wartościami zgromadzonej przez nie energii.

Jeżeli chcesz zmienić kolejność wyświetlanych wpisów wybierz wskaźnik przy nagłówku kolumny. Poszczególne lokalizacje można filtrować za pomocą formularzy umieszczonych w stopkach poszczególnych kolumn.